Elkaar zien gelooft dat ontmoetingen een groot verschil maken in het streven van ons mensen naar gelukkig samenleven en een betere wereld. In een ontmoeting word je gezien, is er aandacht voor jou, wordt er geluisterd naar je verhaal en kan je vertellen over wat je...