Ondersteund

Elkaar zien wil graag dat de mooie ontmoetingen die al georganiseerd worden, beter gevonden worden waardoor er meer ontmoetingen zullen plaatsvinden. Alleen in een fysieke ontmoeting kan de magie plaatsvinden in het contact met elkaar. Elkaar zien zoekt daarom samenwerkingen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van organisatoren en deelnemers.

Stichting Zet

In het vierde kwartaal van 2021 werd Elkaar zien ondersteund door Stichting Zet met onderstaande motivatie:

Jouw goede idee een financieel steuntje in de rug én wat meedenkkracht van Stichting Zet! Je ontvangt deze eenmalige bijdrage omdat jouw initiatief, platform Elkaar zien, gericht is op het verminderen of voorkomen van sociale veeldeling in Brabant. Deze financiële steun word je aangeboden door de Provincie Noord-Brabant (PNB), samen met de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG), en ondersteund door Stichting Zet.

Verantwoording en communicatie

We zetten jouw initiatief graag in de schijnwerpers. Dat zorgt voor zichtbaarheid van jullie initiatief én het inspireert andere initiatiefnemers in Brabant om zelf aan de slag te kunnen gaan. Daarmee kan de kennis en ervaring die is opgedaan door jouw initiatief ook op andere plaatsen aangewend worden.

Wil jij Elkaar zien ook ondersteunen?

We gaan graag met je in gesprek!